Nagar Jame Masjid

Khargram C.C.C. WBSEDCL

Khargram Krishak Bazar

Khargram Rural Hospital

Khargram Police Station

Khargram High School