Panchayat Samiti

Old Image

 

Sabhapati, Sahakari Sabhapati, Karmadyakshas and Members of Khargram Panchayat Samity.

Sl. No. Name & No. of PS Seat Name of Member Designation (Sabhapati/ Sahakari Sabhapati /Karmadhakya /Member)
1 SADAL/PS-16

MANJU AKTAR BIBI

SABHAPATI
2 PARULIA/PS-8 TINKU MONDAL SAHAKARI SABHAPATI
3 JHILLI/PS-2 ABDUL KAMARAZZAMAN SARKAR
Karmadhyakasha_Bon O Bhumi Sanskar Sthayee Samiti
4 PADAMKANDI/PS-6 TARUN KUMAR MARJIT
Karmadhyakasha_Matsya O Prani Sampad Bikash
5 PARULIA/PS-7 HABIBA BIBI
Karmadhyakasha_Sishu O Nari Unnayan Jana Kalyan O Tran 
6 INDRANI/PS-15 AFROJA BIBI
Karmadhyakasha_Khudra Shilpa Bidyut O Achiracharita Shakti
7 BALIA/PS-26
SUPRIYO GHOSH
Karmadhyakasha_Purta Karya O Paribahan 
8 JOYPUR/PS-12
PROVAT MARJIT
Karmadhyakasha_Shiksa Sanskriti Tathya Krira
9 KHARGRAM/PS-31 SANJIB KUMAR DAS
Karmadhyakasha_Khadya O Sarbaraha 
10 KHARGRAM/PS-32 KAMRUNNESSA BEGAM
Karmadhyakasha_Krishi Sech O Samabaya 
11 KIRTIPUR/PS-19 KHAIRUL ISLAM
Karmadhyakasha_Janasasthya O Paribesh 
12 JHILLI/PS-1 SONALI BIBI
MEMBER
13 JHILLI/PS-3 NURJAHAN BIBI
MEMBER
14 PADAMKANDI/PS-4 SADEKA BEGAM
MEMBER
15 PADAMKANDI/PS-5 SANDIP MARJIT
MEMBER
16 PARULIA/PS-9 PANU BAYEN
MEMBER
17 JOYPUR/PS-10
SUBHADRA MAL
MEMBER
18 JOYPUR/PS-11
SUBOL SHOW
MEMBER
19 INDRANI/PS-13
JITA KHATUN
MEMBER
20 INDRANI/PS-14 JAMAL SK
MEMBER
21 SADAL/PS-17
MD JOSIMUDDIN SK
MEMBER
22 SADAL/PS-18
MAZIDA BIBI
MEMBER
23 KIRTIPUR/PS-20
RUKSANA YASMIN
MEMBER
24 KIRTIPUR/PS-21
JOSIMUDDIN SK
MEMBER
25 MARGRAM/PS-22
MOHIUDDIN MONDAL MEMBER
26 MARGRAM/PS-23
ALOKA GHOSH
MEMBER
27 MARGRAM/PS-24
SEBINA BIBI
MEMBER
28 BALIA/PS-25
SUFAL MAL
MEMBER
29 BALIA/PS-26
NEHA BEGAM MEMBER
30 MAHISAR/PS-28
DULALI BEGAM
MEMBER
31 MAHISAR/PS-29
PINKI DAS
MEMBER
32 MAHISAR/PS-30
RITUPARNA BAGDI
MEMBER
33 KHARGRAM/PS-33
BAZLE ALAM
MEMBER
34EROALI/PS-34
HABIBUL ISLAM
MEMBER
35EROALI/PS-35
PARTHANA DAS
MEMBER
36EROALI/PS-36 SANTURAJ BAGDI
MEMBER